E-Fatura'ya Geçecek Firmalar

GİB'in yeni düzenlemesiyle e fatura geçme zorunluluğu Son durumda, 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura geçiş zorunluluğu bulunuyor.