Yabancılara Çalışma izni Hakkında E-imza Zorunluluğu

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin yenilenmesi çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, uygulamaya en yakın zamanda geçilmesi planlanmaktadır.

Bu nedenle;

  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu olacaktır.
  • Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır.
  • Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir.
  • Konuya ilişkin mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır.

 
حول تصريح عمل أجنبي تلتزم شركة Kep والتوقيع الإلكتروني
وقد وصل العمل على تجديد نظام طلب تصريح العمل للأجانب إلى المرحلة الأخيرة ومن المخطط الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

لهذا السبب

أي تصريح عمل يتم تقديمه يجب أن يكون مقدم الطلب (صاحب العمل أو نائبه) وشخص أجنبي يطلب تصريح العمل بشكل مستقل أو لأجل غير مسمى. اﻹﺷﻌﺎر اﻹﻟﮐﺗروﻧﻲ ﻣن اﻹﺟﺑﺎري اﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ ﺣﺳﺎب PEP ﻣﻼﺋم.
يجب تقديم الطلبات عن طريق التوقيع الالكتروني.
لن تكون الطلبات ممكنة إذا لم يكن لدى مقدم الطلب حساب PEP وتوقيع إلكتروني.
في النظام الجديد ، سيتم التسجيل المبدئي لأماكن العمل من خلال مسؤوليات الإعلان الإلكتروني لشركة SGK ، والتي ستقوم بعد ذلك بتخويل الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات للتنفيذ بالنيابة عن الشركات أو المؤسسات على النظام.
يتم شرح التشريعات حول هذا الموضوع أدناه.